Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1115 Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů. 06578705 ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 21.02. 2018 13 000,00 Kč,-
1114 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost Junáka - českého skauta, střediska Krahujec Nymburk v roce 2018." 62444174 Junák - český skaut, středisko Krahujec Nymburk, z.s., Na Rejdišti, 288 02 Nymburk 07.02. 2018 100 000,00 Kč,-
1113 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na podporu projektu Rádio Patriot v roce 2018." 26628929 POROS - Polabský rozvojový spolek, Tyršova 172/2, 288 02 Nymburk 07.02. 2018 90 000,00 Kč,-
1112 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost Centra pro všechny v roce 2018." 27020053 Centrum pro všechny, občanské sdružení, Jizbice 32, 288 02 Nymburk 07.02. 2018 170 000,00 Kč,-
1111 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na provoz a činnost Divadla Nymburk s.r.o.v roce 2018." 29008263 Divadlo Nymburk s.r.o, Jízdecká 110, 288 02 Nymburk 05.02. 2018 1 500 000,00 Kč,-
1109 Smlouva č. 7/2018 o svozu, sběru a zajištění řádné likvidace odpadů. 00067041 Technické služby města Nymburka, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk 07.02. 2018 0,00 Kč,-
1108 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č.SUZB/4005/2018 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 01.02. 2018 0,00 Kč,-
1107 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem granulovaného léčiva a soli pro zvěř v roce 2018. 67777473 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Nymburk; Maršála Koněva 2067/59, 29.01. 2018 20 000,00 Kč,-
1106 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost ZO ČSOP Polabí v roce 2018". 70843473 ZO ČSOP, pobočný spolek; Pátek 56, 290 01 Poděbrady 00.00. 0000 20 000,00 Kč,-
1105 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Činnost spolku v roce 2018." 70877122 Spolu v Nymburce, z.s.; Komenského 1254/21, 288 02 Nymburk 22.01. 2018 40 000,00 Kč,-
1104 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Činnost spolku v roce 2018." 01639145 KČT, odbor LOKO Nymburk, pobočný spolek, Šeříková 2131, 288 02 Nymburk 31.01. 2018 20 000,00 Kč,-
1102 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost Tělocvičné jednoty Sokol Nymburk v roce 2018." 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 288 02 Nymburk 25.01. 2018 300 280,00 Kč,-
1101 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost oddílů a provoz TJ Lokomotiva Nymburk z.s. v roce 2018. 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319, 288 02 Nymburk 25.01. 2018 1 150 780,00 Kč,-
1100 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na provedení demolice budovy šaten (volejbal) v areálu sportoviště Na Remanenci v roce 2018." 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319, 288 02 Nymburk 25.01. 2018 300 000,00 Kč,-
1099 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost oddílu a provoz TJ Sokol Drahelice v roce 2018". 64730689 TJ Sokol Drahelice, z.s., Černohorského 1373/26, 288 02 Nymburk 22.01. 2018 50 070,00 Kč,-
1098 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Provoz a opravy Zimního stadionu v Nymburce v roce 2018. 48951463 NED HOCKEY s.r.o., U Stadionu 12, 288 02 NYMBURK 19.01. 2018 1 900 000,00 Kč,-
1097 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Činnost spolku v roce 2018." 61632147 Krasobruslařský klub Nymburk, z.s., U Stadionu 12, 28802 Nymburk 16.01. 2018 81 010,00 Kč,-
1095 Smlouva o účtu. 45244782 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 30.11. 2017 0,00 Kč,-
1094 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. 11256575 Marek Frýdl, Nymburk 31.03. 2017 48 000,00 Kč,-
1093 Kupní smlouva na věci movité dle § 2079 a nál. občanského zákoníku. 61676985 Agrocentrum Mladá Boleslav s.r.o., Regnerova 1420 15.05. 2017 50 000,00 Kč,-
1092 Smlouva o umístění a provedení stavby. 70994234 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 25.05. 2017 0,00 Kč,-
1091 Smlouva o právu provést stavbu. 27104184 MPP ALFA, a.s, Italská 2561/47, Vinohrady, Praha 2 08.06. 2017 0,00 Kč,-
1090 Smlouva o dílo na zhotovení kronik města Nymburk. Jan Řehounek, 288 02 Nymburk 01.06. 2017 40 000,00 Kč,-
1089 Smlouva o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu. 00001350 Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150 , 150 57 Praha 5 10.04. 2017 0,00 Kč,-
1088 Smlouva o bezúplatném převodu movitíého majetku. 05535565 Divadelní soubor Hálek Nymburk z.s. 15.06. 2017 0,00 Kč,-
1085 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. 69008582 Jaroslav Drahokoupil 08.08. 2017 6 000,00 Kč,-
1084 Smlouva o Roznášce informačních /propagačních materiálů 47114983 Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 02.08. 2017 0,00 Kč,-
1083 Smlouva o organizování veřejné služby 72496991 Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 30.06. 2017 0,00 Kč,-
1082 Dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 72496991 Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 31.07. 2017 0,00 Kč,-
1081 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 18.08. 2017 605,00 Kč,-
1080 Smlouva o spolupráci při využívání mobilní platební aplikace. 00473057 SPEL, a.s., Třídvorská 1402, 280 02 Kolín 00.00. 0000 0,00 Kč,-
1078 Smlouva o předání a ochraně datových sad. 70891095 Stedočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 20.10. 2017 0,00 Kč,-
1077 Dodatek č.10 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor. 72080043 Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1- Nové město 21.11. 2017 0,00 Kč,-
1076 Dodatek č.1 smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání. 64729621 Grygarová Libuše, Okružní 2160, Nymburk 25.09. 2017 4 440,00 Kč,-
1074 Smlouva příkazní o poskytování právní pomoci. 04770099 JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., Štěpánská 640/45, 110 00 Praha 1 10.10. 2017 0,00 Kč,-
1073 Smlouva o dílo. 65743512 Martin Pouska, Černohorského 850/4, 288 02 Nymburk 29.09. 2017 344 748,00 Kč,-
1072 Smlouva o zřízení služebnosti. 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanká 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00 20.04. 2017 0,00 Kč,-
1071 Kupní smlouva na věci movité dle § 2079 a nál. občanského zákoníku. 24745391 Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1 1 10.10. 2017 367 944,70 Kč,-
1070 Smlouva o dílo dle § 2586 a násl.občanského zákoníku. 71607145 Jaroslav Roček, Dolní CHvatliny 7, 281 44 Zásmuky 14.12. 2017 171 336,00 Kč,-
1069 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu. 00239232 Obec Kamenné Zboží čp.180, 288 02 Nymburk 23.10. 2017 87 120,00 Kč,-
1068 Smlouva o dílo. Výhradní licenční smlouva. 28398084 COLMO v.o.s., Biskupcova 93, 130 00 Praha 3 12.10. 2017 302 500,00 Kč,-
1067 Smlouva dle občanského zákoníku. 47451084 T-MAPY spol.s.r.o., Špitálská 150/10, Hradec Králové 17.10. 2017 93 170,00 Kč,-
1066 Nájemní smlouva. 69797111 Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 No 24.10. 2017 0,00 Kč,-
1065 Dodatek č.3 k nájemní smlouvě. 28762886 Nemocnice Nymburk s.r.o. 31.10. 2017 0,00 Kč,-
1064 Dodatek č.3 k nájemní smlouvě. 28762886 Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská tř.425, 288 02 Nymburk 31.10. 2017 0,00 Kč,-
1063 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. 88841201 Veronika Vojtová 31.10. 2017 46 000,00 Kč,-
1062 Smlouva dle občanského zákoníku. 43227520 Datron, a.s., Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa 27.10. 2017 71 729,00 Kč,-
1061 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. 45077614 Andrea Rathouská 01.11. 2017 25 200,00 Kč,-
1060 Smlouva o dílo dle § 2586 a násl.občanského zákoníku. 62954890 KASTEN spol.s.r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice 14.11. 2017 126 603,00 Kč,-
1059 Dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Nymburce. 75047101 Martin Honzů, Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem 09.11. 2017 0,00 Kč,-
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: