Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1318 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymbuka ,,Na provoz Protialkoholní záchytné stanice Kolín v roce 2018" 00235440 Město Kollín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 07.06. 2018 30 000,00 Kč,-
1317 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na 11K,,Koncertatní hudba F.I.Tůmy" 26546400 Musica Florea, z.s., U Cihelny 108, Bořanovice - Pakoměřice,250 65 04.06. 2018 8 400,00 Kč,-
1312 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší" 73634794 Farní charita Nymburk, Kostelní 1751/9 14.06. 2018 30 000,00 Kč,-
1311 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Intervenční centrum Respondeo" 26631628 Respondeo, z.s., Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk 14.06. 2018 40 000,00 Kč,-
1310 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Chráněné bydlení" 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 14.06. 2018 7 000,00 Kč,-
1309 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Centrum sociální rehabilitace" 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 14.06. 2018 7 000,00 Kč,-
1308 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Sociálně terapeutická dílna" 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 14.06. 2018 7 000,00 Kč,-
1307 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Centrum sociální rehabilitace- Strejda Burger" 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 14.06. 2018 15 000,00 Kč,-
1306 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Odborné sociální poradenství pro migranty" 26631997 Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8 14.06. 2018 20 000,00 Kč,-
1305 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Na Sioně-nově spolu na Sioně" 49543547 Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora 14.06. 2018 9 000,00 Kč,-
1304 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Raná péče Na Sioně" 49543547 Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora 14.06. 2018 15 000,00 Kč,-
1303 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Týdenní stacionář Handicap centra Srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s.; Ostende 88, Poděbrady 290 01 14.06. 2018 20 000,00 Kč,-
1302 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Dílna Handicap centra srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s.; Ostende 88, Poděbrady 290 01 14.06. 2018 20 000,00 Kč,-
1301 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Denní stacionář Handicap centra Srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s.; Ostende 88, Poděbrady 290 01 14.06. 2018 20 000,00 Kč,-
1300 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,Podpora samostatného bydlení Handicap centra Srdce" 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s.; Ostende 88, Poděbrady 290 01 14.06. 2018 20 000,00 Kč,-
1299 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ,,RSOP-OSP-2018" 68996543 RSOP z.s., J.Gagarina 1979, 288 02 Nymburk 14.06. 2018 30 000,00 Kč,-
1297 Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 73634794 Farní charita Nymburk, Kostelní náměstí 1751/9, Nymburk 288 02 31.05. 2018 0,00 Kč,-
1290 Smlouva o výpůjčce o dočasném užívání sbírek podle §§ 2193-2200 občankého zákoníku 00069841 POLABSKÉ MUZEUM, příspěvková organizace, Palackého tř.68/III, 290 55 Poděbrady 30.05. 2018 0,00 Kč,-
1288 Darovací smlouva 11257237 Bronislav Kuba 04.06. 2018 0,00 Kč,-
1287 Smlouva o nájmu prostor Vojtěch Zikmunda, Nymburk 04.06. 2018 1,00 Kč,-
1286 Dodatek č. 5 k servisní smlouvě č.00239500/000/2002 25417657 INSOFT s.r.o, Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 06.06. 2018 0,00 Kč,-
1285 Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IV.-12-6019622/1 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 405 02 23.03. 2018 1 000,00 Kč,-
1284 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 21.05. 2018 49 000,00 Kč,-
1283 Smlouva o zpracování osobních údajů 25548085 KONZULTA Brno, a.s., Veveří, 602 00 Brno 25.05. 2018 0,00 Kč,-
1282 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka: ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním týdne beach volejbalu v Nymburce ve dnech 6.6-13.6.2018 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 05.06. 2018 21 000,00 Kč,-
1281 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka: ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního zápasnického kempu v Nymburce ve dnech 16.-19.05.2018 05332044 JUNIOR MMA NYMBURK z.s, Drahelická 1974, Nymburk 288 02. 14.05. 2018 13 370,00 Kč,-
1280 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 10K "Rock - Pop fest" 25685287 ALFEDUS, spol.s.r.o., Pod Kavalírkou 231/42, 150 00 Praha 5 17.05. 2018 30 000,00 Kč,-
1279 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 8X ,,Miniměstečko". 22608630 34.přední hlídka Royal Rangers Nymburk, Komenského 1254/21, 288 02 Nymburk 04.04. 2018 25 000,00 Kč,-
1277 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 405 02 30.04. 2018 2 800,00 Kč,-
1274 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka: ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním sportovního kempu dětí v partnerském městě Porto San Giorgio (ITA) ve dnech 22.6.-1.7.2018." 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 04.05. 2018 20 000,00 Kč,-
1271 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka :,,Na částečnou úhradu nákladů na sportovní soustředění na Kanárských ostrovech v roce 2018." Jan Šindelář, Nymburk 03.05. 2018 15 000,00 Kč,-
1269 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 8K ,,Stavby století republiky 1918-2018 ve Středočeském kraji - ZASTAVENÍ V NYMBURCE". 25053728 FOIBOS BOOKS s.r.o., K Vápence 425, Velká CHuchle, 159 00 Praha 5 00.00. 0000 10 000,00 Kč,-
1264 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 5x ,,Místní kolo soutěže rybářské mládeže města Nymburka: Zlatá udice 2018". Ing. David Hrstka, Ph.D. 18.04. 2018 6 600,00 Kč,-
1263 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV.-12-6021436/VB/01 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 22.02. 2018 5 400,00 Kč,-
1262 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymbura ,,Na pořízení vojenského stanu Sahara 1871" v roce 2018 v ceně dle předložené nabídky." 45247455 Československá obec legionářská, z.s; Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00 Praha 20.03. 2018 22 942,00 Kč,-
1261 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 25S ,,17.ročník Wakizaši cup v karate." 14801060 Středočeský svaz karate, z.s.; Velké Valy 1853, 288 02 Nymburk 15.03. 2018 20 000,00 Kč,-
1260 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním Regionálního kola Nejmilejšího koncertu pro rok 2018. 62444191 Základní škola, Mateřská škola speciální, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Nymburk 06.04. 2018 10 000,00 Kč,-
1259 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 33S ,,Plamenné sportování mladých hasičů." 64730522 SH-ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk, Bedřicha Smetany 55, Nymburk 06.04. 2018 15 000,00 Kč,-
1258 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 34S ,,Požární sport dobrovolných hasičů." 64730522 SH-ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk, Bedřicha Smetany 55, Nymburk 06.04. 2018 5 100,00 Kč,-
1257 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 3K ,,Náštěva akcí k 100.výročí republiky a 25.výročí ČR. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.. Základní onizace Nymburk, Nymburk 09.04. 2018 5 700,00 Kč,-
1256 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 13S ,,Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton". 04623495 KUS PLUS, z.s.; Jízdecká 110, 288 02 Nymburk 05.04. 2018 50 000,00 Kč,-
1255 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 41S ,,Batizado - největší svátek pro capoeiristy Ginga Mundo ČR v tomto roce". 01797093 Capoeira Ginga Mundo ČR, Komenského 571/2, Nymburk 06.04. 2018 18 100,00 Kč,-
1254 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 2K ,,Den postižinského piva 2018." 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, 288 02 Nymburk 04.04. 2018 20 000,00 Kč,-
1253 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 37S ,,Čarodějnice na kolech". 64730689 TJ Sokol Drahelice, z.s., Černohorského 1373/26, 288 02 Nymburk 04.04. 2018 4 000,00 Kč,-
1252 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 47S ,,Workshopy". 27020053 Centrum pro všechny, občanské sdružení, Jizbice 32, 288 02 Nymburk 28.03. 2018 9 000,00 Kč,-
1251 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 42S ,,Nymburský andílek na tyči." 270020053 Centrum pro všechny, občanské sdružení, Jizbice 32, 288 02 Nymburk 28.03. 2018 35 600,00 Kč,-
1250 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 45S ,,Reprezentace na Mistrovství světa v Pole art 2018" 27020053 Centrum pro všechny, občanské sdružení, Jizbice 32, 288 02 Nymburk 28.03. 2018 16 300,00 Kč,-
1249 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 4S ,,Minivolejbalový turnaj Polabí". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 26.03. 2018 5 200,00 Kč,-
1248 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 17S ,,Aquatlon Nymburk 2018". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 27.03. 2018 4 000,00 Kč,-
1247 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka na 16S ,,Deblový turnaj mužů a žen SKP Nymburk 2018 - 18.ročník. 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 27.03. 2018 3 000,00 Kč,-
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: