Krátce z města

16.03. 2018

 • Městský úřad stále zlepšuje služby občanům
  Městský úřad Nymburk se dlouhodobě snaží rozšiřovat množství služeb pro své klienty.
  Ve vstupní hale budovy Městského úřadu Nymburk (Náměstí Přemyslovců 163) byl nově nainstalován informační kiosek. Občané jej mohou použít k hledání kontaktů, nahlížet na úřední desku. Pomocí dotykové obrazovky se mohou pohybovat na webových stránkách města a využít bezplatný přístup k internetu. Další informační kiosek s volným internetem je také v budově „C“ Městského úřadu – ve vestibulu a v Turistickém informačním centru.
  Nově byl zaveden platební terminál i na Odbor správních činností – oddělení dopravních činností pro přijímání plateb prostřednictvím platební karty. Terminál lze využít k úhradě správních poplatků na tomto oddělení např. za registraci a převod vozidla, změny v registru vozidel, ekologickou daň, a dále poplatku za vydání řidičského průkazu a karty do tachografu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.03. 2018

 • Lávku pro pěší město konzultuje s architektem Mirko Baumem
  Nymburk v úterý 13. března navštívil Prof. Ing. arch. Mirko Baum, který se zabývá návrhy a projektováním nejen pěších lávek. Společně se statikem Ing. Vladimírem Janatou prezentoval na radnici některé své realizace pěších lávek a referoval o tom, jakým způsobem nad těmito stavbami uvažuje. Představil své názory, kterým směrem by se mohly ubírat přípravy nové pěší lávky v Nymburce a případné zadání architektonické studie. Setkání se účastnili i zástupci památkové péče. Město vede intenzívní a podrobná jednání o možnostech a smysluplnosti diagnostiky stavu stávající pěší lávky a její následné sanace, z okolností lze ale usuzovat, že nevyhnutelným řešením bude třeba i výstavba nové lávky. Z tohoto důvodu je zapotřebí se zabývat i touto možností a neztrácet čas.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.03. 2018

 • Svoz bioodpadu bude znovu obnoven
  Od 1. dubna 2018 mohou domácnosti opět počítat se svozem bioodpadu. Technické služby města Nymburk budou opět vyvážet biopopelnice připravené před domy jednou týdně, vždy v úterý. Rovněž upozorňujeme všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad bez registrační známky nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.03. 2018

 • Nymburská radnice se opět po roce připojila k akci Vlajka pro Tibet
  Nymburská radnice se vyvěšením Tibetské vlajky (9. 3. v 8 hodin ráno) připojila ke stovkám měst v republice a tisícům měst po celém světě, které se také připojily k akci Vlajka pro Tibet. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Číny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.03. 2018

 • Nymburská nemocnice dostala další monitory dechu
  Novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. se dočkalo dalšího daru od Nadace Křižovatka, která je dlouhodobě velkým podporovatelem nymburské nemocnice. Z rukou zástupců nadace i jedné ze dvou společností, které dar financovaly, převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Kolařík a MUDr. Radomír Pavluv, vedoucí lékař novorozeneckého oddělení, společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou a zástupci města Nymburk patnáct kusů monitorovacích podložek, jež hlídají dech novorozenců. Potřebnou částku, v hodnotě 44.550 korun, věnovaly nadaci, stejně tak jako již několikrát v minulosti, společnosti Pro Tech Spt a MAGNA Exteriors.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.03. 2018

 • Město Nymburk podá návrh na dovolání k Nejvyššímu soudu
  Dnes (6. března 2018) proběhlo u Krajského soudu v Praze odvolací řízení ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ (nyní společnost Automotive Painting Partners), ve kterém město se svým odvoláním neuspělo.

  Město Nymburk s výsledkem soudu nesouhlasí, bude bojovat dál a podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03. 2018

 • Volné WiFi nově v TIC
  Od března 2018 můžete využít volné připojení k bezdrátové síti WiFi v Turistickém informačním centru Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03. 2018

 • Na oddělení dopravních činností lze platit platební kartou
  Městský úřad Nymburk se dlouhodobě snaží rozšiřovat množství služeb pro své klienty. Nově byl zaveden platební terminál i na Odbor správních činností – oddělení dopravních činností pro přijímání plateb prostřednictvím platební karty. Terminál lze využít k úhradě správních poplatků na tomto oddělení např. za registraci a převod vozidla, změny v registru vozidel, ekologickou daň, a dále poplatku za vydání řidičského průkazu a karty do tachografu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.03. 2018

 • Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad
  Město rozšíří jednotlivá stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na různých lokalitách po městě. Hlavním cílem je zkrátit docházkovou vzdálenost a tím zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad pro občany v Nymburce. Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst rozšíří o 20 nových stanovišť, která přibydou k současným 49 místům. Všechna stanoviště byla projednána s TS Nymburk a realizace některých nových stanovišť již započala. Dokončení všech se předpokládá v příštích měsících.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02. 2018

 • Město opět vyzvalo dodavatele k časnému předávání informací
  Vedení města Nymburk se znovu obrátilo na dodavatele vody, elektřiny, plynu a tepla, aby veškeré plánované odstávky a zejména havárie a mimořádné situace, které se dotýkají života občanů ve městě neprodleně sdělovali na e-mail: krize@meu-nbk.cz. Město pak může prostřednictvím SMS InfoKanálu, webových stránek, sociálních sítí také hlášením městského rozhlasu, zpřístupnit tuto důležitou informaci těm občanům, kterých se bezprostředně týká. Aby město mohlo včas a kvalitně občany o mimořádných situacích spravit, musí mít k dispozici přesné informace, což mohou zajistit pouze přímo dodavatelé.
  SMS InfoKanál
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02. 2018

 • 1. zasedání zastupitelstva města 2018
  Vážení občané, zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se koná dnes, ve středu 28. února 2018 od 16 hodin v malém sále Obecního domu v Nymburce. Nebo můžete sledovat zasedání zastupitelstva i pohodlně z domova on-line, prostřednictvím odkazu níže.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.02. 2018

23.02. 2018

 • Místostarosta navštívil areál zřícené lávky v pražské Troji
  V pondělí 19. února 2018 navštívil místostarosta města Jan Ritter zpřístupněný areál se segmenty zřícené lávky v pražské Troji a se svolením pořídil pracovní fotodokumentaci. Je patrno, že nosná i předpínací lana byla v různém rozsahu a zcela nepravidelně napadena korozí. Nejednalo se o oslabení výztuže pouze ve spárách mezi jednotlivými díly, ale i kdekoli jinde, třeba uprostřed jednoho kusu. Předčasnou korozi zjevně umožnily dutiny vzniklé nekvalitním probetonováním nosných lan a předpínacích lan. Z fotografií je patrno, že se tyto dutiny mohou vyskytovat v konstrukci zcela nahodile. Lze tedy předpokládat, že prohlášení nymburské lávky bezpečnou by musela předcházet 100% kontrola alespoň staticky nutné části lan po celé jejich délce.
  Zda je toto možné bude ověřeno při zkouškách dne 27.2.2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.02. 2018

22.02. 2018

 • V březnu začíná cyklus přednášek o historii Nymburka
  První přednáška má název - Zrození Nymburka

  Přijďte si poslechnout příběh o založení královského města Nymburk v roce 1275 z cyklu přednášek o historii města.

  Přednáší PhDr. Pavel Fojtík, starosta města a historik

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.02. 2018

 • Setkání zástupců města s občany na téma zavřené pěší lávky přes Labe
  V úterý 20. 3. 2018 v 18 hodin v kině Sokol se bude konat beseda zástupců města s občany na téma zavřené pěší LÁVKY přes Labe. Více se dozvíte také o rekonstrukci plaveckého bazénu, o revitalizaci hlavního nádraží, o revitalizaci sídliště Jankovice aj…

  Aktuální informace k zavřené pěší lávce přes Labe v odkazu

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.02. 2018

 • Dotační program pro rok 2018
  Město Nymburk bude i v roce 2018 pokračovat v dotačním programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně, který byl poprvé vyhlášen v roce 2017. Cílem programu je motivovat vlastníky domů v centru města k investicím, které jsou kvůli památkové ochraně finančně náročnější než v jiných lokalitách. Podpořeny budou akce, které zlepší vnější vzhled budov – jde například o opravy fasád, střech či výměnu oken. V tomto případě mohou žadatelé získat maximálně 200 000 korun. Město podpoří i stavebně-historický či restaurátorský průzkum, a to maximální částkou 30 000 korun. V roce 2018 budou moci o podporu žádat i majitelé nymburských kulturních památek, které se nacházejí mimo městkou památkovou zónu. Finanční podpora může být poskytnuta pouze na akce realizované a dokončené v letošním roce. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v době od 20. 2. do 30. 6. 2018. Podmínky žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pravidlech programové dotace. Pravidla a formuláře žádosti lze nalézt na webových stránkách města (Záložka Dotace na opravu budov v MPZ). www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=74
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.02. 2018

 • Proměna Hlaholu pokračuje!
  V současné době jsou hotovy rozvody elektřiny, izolace, omítky, vyměněna okna a zateplen celý objekt. Dokončena byla nástavba nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře. Tam vznikne kabinet tři nové učebny a nová učebna cizích jazyků. Zahájena byla instalace vzduchotechniky a rozvody topení. Budou položené nové podlahy, obklady i dlažby a bude nově vybavena kuchyň. Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na květen 2018. Děti se však do Smetanova domu, který slouží i jako jídelna pro ZŠ Komenského, podívají v novém školním roce (září 2018).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.02. 2018

 • Moderovaná diskuse k Únoru 1948
  Vystoupí historici Ondřej Matějka (náměstek ředitele ÚSTR) a Michal Stehlík (náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze). Moderuje Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Beseda se zvláštním zřetelem k osudu soch a pomníků symbolizujících 20. století proběhne ve foyer Kino Sokol Nymburk 19. února v 18 hodin.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.02. 2018

 • Dlouho očekávaná rekonstrukce Lipové ulice pokračuje!
  Do konce dubna budou v Lipové ulici probíhat stavební práce. Dochází k rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Už byly provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky, slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva. Motorovým vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude sloužit pro pohyb chodců i cyklistů (pro cyklisty bude vyznačen pruh). Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane ulice Feuersteinova. Řešena bude i výsadba zeleně. Vzhledem ke špatnému stavu stromů
  a požadavku obyvatel ulice budou odstraněny všechny stávající stromy. Z důvodu dodržení ochranného pásma plynovodu bude nové stromořadí vysázeno, po ulici Doubravská, pouze jednostranně (pravá strana směr ke hřbitovu)
  a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu hřbitova vysázeno oboustranně. Vysázeny budou 3-4 leté stromy lípy srdčité.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)
imageimage1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 imageimage