Krátce z města

23.02. 2018

22.02. 2018

 • V březnu začíná cyklus přednášek o historii Nymburka
  První přednáška má název - Zrození Nymburka

  Přijďte si poslechnout příběh o založení královského města Nymburk v roce 1275 z cyklu přednášek o historii města.

  Přednáší PhDr. Pavel Fojtík, starosta města a historik

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.02. 2018

 • Setkání zástupců města s občany na téma zavřené pěší lávky přes Labe
  V úterý 20. 3. 2018 v 18 hodin v kině Sokol se bude konat beseda zástupců města s občany na téma zavřené pěší LÁVKY přes Labe. Více se dozvíte také o rekonstrukci plaveckého bazénu, o revitalizaci hlavního nádraží, o revitalizaci sídliště Jankovice aj…

  Aktuální informace k zavřené pěší lávce přes Labe v odkazu

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.02. 2018

 • Dotační program pro rok 2018
  Město Nymburk bude i v roce 2018 pokračovat v dotačním programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně, který byl poprvé vyhlášen v roce 2017. Cílem programu je motivovat vlastníky domů v centru města k investicím, které jsou kvůli památkové ochraně finančně náročnější než v jiných lokalitách. Podpořeny budou akce, které zlepší vnější vzhled budov – jde například o opravy fasád, střech či výměnu oken. V tomto případě mohou žadatelé získat maximálně 200 000 korun. Město podpoří i stavebně-historický či restaurátorský průzkum, a to maximální částkou 30 000 korun. V roce 2018 budou moci o podporu žádat i majitelé nymburských kulturních památek, které se nacházejí mimo městkou památkovou zónu. Finanční podpora může být poskytnuta pouze na akce realizované a dokončené v letošním roce. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v době od 20. 2. do 30. 6. 2018. Podmínky žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pravidlech programové dotace. Pravidla a formuláře žádosti lze nalézt na webových stránkách města (Záložka Dotace na opravu budov v MPZ). www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=74
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.02. 2018

 • Proměna Hlaholu pokračuje!
  V současné době jsou hotovy rozvody elektřiny, izolace, omítky, vyměněna okna a zateplen celý objekt. Dokončena byla nástavba nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře. Tam vznikne kabinet tři nové učebny a nová učebna cizích jazyků. Zahájena byla instalace vzduchotechniky a rozvody topení. Budou položené nové podlahy, obklady i dlažby a bude nově vybavena kuchyň. Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na květen 2018. Děti se však do Smetanova domu, který slouží i jako jídelna pro ZŠ Komenského, podívají v novém školním roce (září 2018).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.02. 2018

 • Moderovaná diskuse k Únoru 1948
  Vystoupí historici Ondřej Matějka (náměstek ředitele ÚSTR) a Michal Stehlík (náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze). Moderuje Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Beseda se zvláštním zřetelem k osudu soch a pomníků symbolizujících 20. století proběhne ve foyer Kino Sokol Nymburk 19. února v 18 hodin.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.02. 2018

 • Dlouho očekávaná rekonstrukce Lipové ulice pokračuje!
  Do konce dubna budou v Lipové ulici probíhat stavební práce. Dochází k rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Už byly provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky, slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva. Motorovým vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude sloužit pro pohyb chodců i cyklistů (pro cyklisty bude vyznačen pruh). Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane ulice Feuersteinova. Řešena bude i výsadba zeleně. Vzhledem ke špatnému stavu stromů
  a požadavku obyvatel ulice budou odstraněny všechny stávající stromy. Z důvodu dodržení ochranného pásma plynovodu bude nové stromořadí vysázeno, po ulici Doubravská, pouze jednostranně (pravá strana směr ke hřbitovu)
  a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu hřbitova vysázeno oboustranně. Vysázeny budou 3-4 leté stromy lípy srdčité.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.02. 2018

 • Nové dětské hřiště vyrůstá na rohu ulice Jurije Gagarina
  Koncem března bude dokončeno nové dětské hřiště o rozloze cca 2 800m2. To bude určeno především dětem staršího školního věku a mládeži pro jejich volnočasové aktivity. Hrubé stavební práce jsou již hotovy a nyní probíhají dokončovací práce a terénní úpravy. Poslední fází bude osazení herních prvků. Součástí nového hřiště bude i vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou ani lanové prvky, workoutové aktivity a centrální plocha s vodní mlhou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.02. 2018

06.02. 2018

 • Nymburské Hálkovo divadlo dostane nová portálová okna
  Jedná se o dvě okna do Tyršovy ulice a dvě okna do dvora ZŠ Tyršova. Součástí výměny portálových stěn bude i montáž vnitřního zábradlí. Zhotovitelem velkorozměrových oken pro divadlo je firma Nevšímal, a.s., a hodnota celé zakázky je 2 204 528 Kč.
  Demontáž a následná montáž prosklené stěny nelze stihnout za jeden den, a proto byl navržen termín montáží od 11. 03. do 16. 03. 2018. Samotná realizace bude provedena v režimu vyhovujícímu divadlu a v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.02. 2018

 • Zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie na Nymbursku
  Na základě rozhodnutí vedení nemocnice a doporučení Krajské hygienické stanice v Nymburce, vyhlašuje Nemocnice Nymburk s.r.o. od soboty 3. 2. 2018 zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie, která se šíří Nymburskem. Tento zákaz platí až do odvolání. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

01.02. 2018

 • HLASUJTE A VYHRAJTE PRO NYMBURK RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ!
  Dnes startuje hlasování o 10 Rákosníčkových hřišť od společnosti Lidl. Veřejnost rozhodne svým hlasováním o tom, která města se mohou těšit na hřiště v hodnotě 1,5 mil. korun. Hlasování startuje ode dnešního dne 1. února do 28. února 2018. Hlasování probíhá na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká republika www.facebook.com/lidlcesko. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné hlasy a navíc se může zapojit i do soutěže o ceny.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.01. 2018

 • Představení vizuální identity města Nymburk
  Příprava grafického manuálu jednotné vizuální komunikace Nymburka jde do finále. Autoři ze studia Colmo dnes představí svůj návrh a jeho celkové uplatnění. Veřejná prezentace se koná v nymburském kině Sokol dnes v úterý 30. ledna a to nejprve v 15:00 a znovu v 18:00.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.01. 2018

 • Pohotovost pro dospělé je nově v nymburské nemocnici, v Obecním domě ji již pacienti nenajdou
  Po vzájemné dohodě Nemocnice Nymburk s.r.o., Středočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje bude nově od 1. února 2018 lékařskou pohotovost pro dospělé v Nymburce zajišťovat nemocnice.
  Pomoc v případě akutních či náhle vzniklých zdravotních potíží tak pacienti již nenajdou v Obecním domě, ale v jedné z ordinací v areálu nemocnice. Pacienty do ní nasměrují pracovníci recepce, která funguje nepřetržitě.

  Ordinační hodiny lékařské pohotovosti pro dospělé
  Pondělí – pátek: 17.00 – 21.00 hodin
  Víkendy a svátky: 9.00 – 17.00 hodin
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

26.01. 2018

 • Zásadní investiční akce ve městě
  Které investiční akce probíhají nebo se plánují? V jaké jsou fázi?

  Souhrn všech realizací zahájených v roce 2017 a připravených k zahájení v roce 2018. Investice, které jsou ve fázi přípravy projektu vč. předpokladu zahájení realizace v roce 2018.

  Více informací v odkaze
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.01. 2018

19.01. 2018

 • Víte o závadě ve městě? Nahlaste ji!
  Počátkem října 2017 město spustilo zkušební provoz mapové aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD, kterou mohou občané využít k nahlášení jakýchkoliv nedostatků ve městě. Může se jednat o různé opravy, nesvítící lampu, černou skládku, doplnění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu zeleně (stromy, tráva) či díru v chodníku. Mapová aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD se osvědčila jako praktický nástroj komunikace s občany a městskými institucemi, a proto její
  fungování bude zachováno i v roce 2018. Během tříměsíčního zkušebního provozu bylo přijato celkem 174 záznamů z čehož 92 požadavků
  bylo předáno k vyřešení Technickým službám a 82 řeší přímo Městský úřad. Vyřešeno bylo celkem 123 podnětů a nyní je 35 hlášení v řešení. Návrhů na vylepšení ve městě přišlo 12 a bude o nich diskutováno zejména při přípravách investic. Zneužívání či nevhodné příspěvky se vyskytly zcela minimálně, čehož si velmi vážíme. Pouze 3 záznamy byly zrušeny
  z důvodu neadekvátnosti. Na webových stránkách města i na webu
  Technických služeb lze nalézt odkaz přímo do aplikace. Pro využití aplikace je třeba standardní webový prohlížeč a lze ji spustit i na chytrém mobilním telefonu. Lidé tak snadno vyfotí a ihned z místa odešlou informace o závadě
  včetně fotografie. Hlášení je po předání vidět na mapě s příslušným barevným rozlišením (přijato, v řešení, vyřešeno).
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.01. 2018

 • Kaple sv. Jana Nepomuckého má hotové odvlhčení i noční osvětlení
  Město v prosinci dokončilo další etapu rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého. Cílem této etapy bylo odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Zhotovitelem byla firma Building agency s.r.o., z Kolína a celková cena díla byla 1,6 mil Kč. Doposud Město do kaple investovalo přes 11 mil. Kč a nyní zbývá poslední etapa, obnova interiérů. Stavební práce probíhaly v souladu s památkáři, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a navíc nacházející se v památkově chráněném území - městské památkové zóně Nymburk.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.01. 2018

 • Záchranná služba v Obecním domě má nová garážová vrata
  Dokončena byla výměna garážových vrat na Záchranné službě v Obecním domě. Záchranáři už několik let volali po nových a spolehlivých vratech, které za žádných okolností neselžou. V loňském roce byly jejich výzvy vyslyšeny a došlo i na realizaci. Stavební práce spočívaly v demontáži stávajících 2 ks garážových vrat, (ekologické likvidace, nátěru špalet fasádní barvou, začištěni a stěrky), dodání a montáž 2 ks garážových sekčních vrat o velikosti 3000x3000mm. Každá vrata mají jednu prosklenou sekci a levé navíc mají integrované dveře s nízkým prahem, průmyslový pohon pro minimálně 25 otevřeni za den, nouzový akumulátor pro případ výpadku proudu, zajištěni před uzavírací hranou. Náklady na demontáž a montáž obou vjezdů jsou 141 600 Kč bez DPH.
  Od 1.února dojde k doplnění záchranného vozového parku o nové vozidlo. Na nymburské služebně tak bude v důsledku toho navýšen i počet záchranářů.


  Zdroj: Město Nymburk
imageimage1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 imageimage