Městská knihovna v Nymburce

Na návrh akademického spolku Polaban byla v roce 1895 zřízena v Nymburce lidová knihovna. Po převzetí funkcí a zpracování knižního základu byla knihovna uvedena v činnost l. ledna 1896. Další rozvoj pokračoval již rychlým tempem. O rok později byla také provedena první statistika. Půjčilo se 4 361 svazků a zapsáno bylo 334 čtenářů.
Vyhláškou ministerstva informací a osvěty z 27.prosince 1950 dochází k převedení správy lidových knihoven na okresní národní výbory.
V průběhu let byla knihovna postupně přemísťována do různých objektů. Od roku 1961 má sídlo v bývalém kině Oko. V roce 1992 byla okresním úřadem provedena rozsáhlá rekonstrukce objektu a knihovna získává důstojné prostředí a vhodné vybavení pro čtenáře a uživatele.
Období fungování okresní knihovny zaznamenalo rozvoj služeb nejen pro občany města, ale rozvoj knihovnictví na území okresu vůbec. Okresní knihovna se stala metodickým centrem pro všechny knihovny jednotlivých sítí.
Transformačním procesem přechází k 1.lednu 1994 okresní knihovna pod staronového zřizovatele – Město Nymburk.
Od roku 2002 do roku 2005 zajišťovala Městská knihovna v Nymburce regionální činnost pro 40 knihoven v okrese. V současnosti patří k nejvíce navštěvovaným kulturním zařízením ve městě, zabezpečuje beze zbytku funkci veřejné městské knihovny s nabídkou kultury, vzdělávání a informacemi ve všech oblastech.
Pro zájemce o Hrabalovo dílo a osobnost provozuje knihovna Literární kabinet Bohumila Hrabala.
Knihovna je zřizovatelem Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, pořadatelem setkání jeho členů, vydavatelem zpravodaje Nymburský pábitel, jedním z hlavních pořadatelů Hrabalova Kerska.

Kontakt
Městská knihovna v Nymburce
Palackého třída 1749, 288 02 Nymburk
tel.: 325 512 723
e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz
www.knihovna-nbk.cz

Hrabalovské instituce

Vlastivědné muzeum Nymburk
Klub čtenářů Bohumila Hrabala
Literární kabinet Bohumila Hrabala
Hrabalovo Kersko
Lesní ateliér Kuba
Městská knihovna v Nymburce
Postřižinský pivovar
Via Hrabal
Gymnázium Nymburk

Kalendárium akcí

Není naplánována žádna akce

Aktuality

08.02. 2017
Bohumil Hrabal známý a neznámý
Kniha Bohumil Hrabal známý a neznámý představuje neznámé texty z pera světoznámého spisovatele...

06.02. 2017
Hrabalovské studie k nahlédnutí
Plné verze Hrabalovských studií k nahlédnutí. Autoři jsou nejen organizátoři konference 2017 -...

30.01. 2017
20. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala v knihovně
Dne 3. února 2017 si připomínáme 20. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala Čestné...

24.03. 2015
Zastávka v Kostomlatech - pro razítko a pamětní list
Cestující na trati Nymburk – Praha Masarykovo nádraží, kteří by si chtěli prohlédnout pamětní desku...