Klub čtenářů Bohumila Hrabala

V sobotu 21. listopadu 1998 byl v Nymburce ustaven Klub čtenářů Bohumila Hrabala. Jde o zájmové sdružení lidí, kteří jsou obdivovateli díla tohoto českého spisovatele.
Zřizovatelem Klubu čtenářů je Městská knihovna v Nymburce. Členem se může stát každý občan bez rozdílu věku a rovněž fyzické a právnické osoby - podnikatelské subjekty či různé instituce.
Klub čtenářů vydává zpravodaj Nymburský pábitel, pořádá setkání svých členů, setkání se spisovateli, nakladateli, pamětníky, hrabalovská divadelní představení a další kulturní akce. Klub čtenářů Bohumila Hrabala byl iniciátorem a zakladatelem Hrabalova Kerska, je jedním z jeho pořadatelů, a iniciátorem zřizení značené turistické trasy „Po místech, která měl Bohumil Hrabal rád“ v Kersku.

Kontakt
Klub čtenářů Bohumila Hrabala
Městská knihovna v Nymburce
Palackého třída 1749, 288 02 Nymburk
tel.: 325 512 723
e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz
www.knihovna-nbk.cz

Kontakt na redakci Nymburského pábitele:
e-mail: jan.rehounek@seznam.cz
tel.: 603 238 523

Hrabalovské instituce

Vlastivědné muzeum Nymburk
Klub čtenářů Bohumila Hrabala
Literární kabinet Bohumila Hrabala
Hrabalovo Kersko
Lesní ateliér Kuba
Městská knihovna v Nymburce
Postřižinský pivovar
Via Hrabal
Gymnázium Nymburk

Kalendárium akcí

Není naplánována žádna akce

Aktuality

08.02. 2017
Bohumil Hrabal známý a neznámý
Kniha Bohumil Hrabal známý a neznámý představuje neznámé texty z pera světoznámého spisovatele...

06.02. 2017
Hrabalovské studie k nahlédnutí
Plné verze Hrabalovských studií k nahlédnutí. Autoři jsou nejen organizátoři konference 2017 -...

30.01. 2017
20. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala v knihovně
Dne 3. února 2017 si připomínáme 20. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala Čestné...

24.03. 2015
Zastávka v Kostomlatech - pro razítko a pamětní list
Cestující na trati Nymburk – Praha Masarykovo nádraží, kteří by si chtěli prohlédnout pamětní desku...