Biografická data života a díla Bohumila Hrabala a osob a událostí úzce souvisejících

1914
28. března: Marii Kilianové, bytem Židenice, Balbínova 47, se narodil nemanželský syn.
4. dubna: Chlapec byl při církevním obřadu za přítomnosti kmotrů Františka Hrabala, obchodníka v Brně, a Kateřiny Kilianové, manželky Tomáše Kiliana, kancelářského sluhy v Židenicích, pokřtěn Bohumil František Kilian.
Xxx: Do pivovaru v Polné nastupuje na místo příručího ve výrobně sodovek Františka Janků František Hrabal z Konice.

1915
7. února: V Třebechovicích pod Orebem se narodil Karel Marysko.
Koncem roku: V měšťanském pivovaru v Polné nastupuje na místo pomocné účetní Marie Kilianová ze Židenic. Bohumil zůstává ve výchově své babičky.

1916
6. února: V chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné uzavřeli před svědky Bedřichem Zapletalem, majitelem tiskárny v Polné, a Josefem Doubkem, soukromníkem, sňatek Marie (Maryška) Kilianová a František (Francin) Hrabal.
Xxx: Maryška i Francin se stávají členy ochotnického spolku Jiří Poděbradský v Polné.
Prosinec: Hrabalovi si berou Bohouška k sobě do Polné.
26. prosince: František Hrabal podává úředně písemné prohlášení, že Bohumilu Kilianovi dává své příjmení Hrabal.

1917
25. září: Manželům Hrabalovým se narodil syn Břetislav (Slávek) Josef Hrabal.

1918
16. května: V necelých čtyřech letech Bohoušek Hrabal sehrál v divadelní hře Aloise Jiráska Vojnarka v nastudování divadelního spolku Jiří Poděbradský v Polné v režii E. Kašpara roli pětiletého Jeníka Vojnara.

1919
Pravděpodobně červenec: Manželé Hrabalovi se stěhují do Nymburka, kde František Hrabal dostal místo správce pivovaru.

1920
25. února: Zemská politická správa v Praze výnosem č. 1B 495/26245 vzala na vědomí, že Bohumilu Františku Kilianovi přísluší nadále příjmení Hrabal.
1. září: Bohumil Hrabal nastupuje do první třídy pětitřídní Masarykovy obecné chlapecké školy v Nymburce.

1922
Xxx: Karel Marysko se s rodiči stěhuje do Nymburka, do domku v Jízdecké ulici.

1924
Xxx: Do nymburského pivovaru přijíždí „na krátkou návštěvu“ ke svému bratrovi Francinovi Josef Hrabal – strýc Pepin, rodák z Konice u Prostějova.

1925
22. června: Bohumil Hrabal ukončil obecnou školu.
1. září: Bohumil Hrabal nastupuje do primy Českého státního gymnasia v Brně.

1926
3. května: V Břeclavi se v rodině prokuristy a správce Lichtensteinových dřevoprůmyslových závodů Karla Plevy narodila Eliška Plevová, pozdější manželka Bohumila Hrabala.
26. června: Na výročním vysvědčení primy gymnasia má Bohumil Hrabal šest nedostatečných.
1. září: Nastupuje do primy Státní reálky v Nymburce.

1927
Xxx: Bohumil hraje fotbal v mužstvu nymburské reálky.

1929
Xxx: Bohumil Hrabal se stává členem dorosteneckého fotbalového mužstva SK Polaban Nymburk.

1930
28. června: Na výročním vysvědčení z kvarty gymnázia má Bohumil Hrabal opět tři nedostatečné a není způsobilý k postupu do vyšší třídy.

Vysvědčení
Vysvědčení


1934
19. června: Bohumil Hrabal odmaturoval a obdržel vysvědčení dospělosti.

1935
3. října: Bohumil Hrabal vykonal před zkušební komisí Státního československého reálného gymnasia v Českém Brodě zkoušku z jazyka latinského s prospěchem dostatečným.
7. října: Bohumil Hrabal byl zapsán jako řádný posluchač na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

1936
22. července: Bohumilu Hrabalovi byl vydán cestovní pas.
25. července: Na jízdním kole podniká cestu do Berlína na XI. olympijské hry, navštěvuje rovněž Drážďany.

1937
16. října: V nymburských Občanských listech vychází Hrabalův první tištěný literární pokus – báseň Prší.

1938
Srpen: Bohumil podniká prázdninovou cestu do Finska.

1939
30. října: Bohumil Hrabal obdržel absolutorium osmisemestrálního studia na právnické fakultě.
Listopad: Vrací se do Nymburka po uzavření českých vysokých škol.
1. prosince: JUC. Bohumil Hrabal nastupuje jako pomocná síla u notáře JUDr. Josefa Možuty v Nymburce.
7. prosince: Obecní zastupitelstvo vyhovuje žádosti Bohumila Hrabala, dosud domovskou obcí v zemském hlavním městě Brně, a přijímá jej za dobrovolného příslušníka města Nymburka, bytem Zálabí, Sadská ulice č. p. 581.

1940
31. srpna: JUC. Bohumil Hrabal opouští na vlastní žádost kancelář notáře Možuty.
4. září: Nastupuje do Soukromé obchodní školy Eckertovy v Praze na pětiměsíční obchodní kurs.
10. září: Na zásah protektorátního pracovního úřadu musí jít pracovat: je veden jako skladník Spotřebního a výrobního družstva železničních zaměstnanců v Nymburce.

1941
31. ledna: Dostává vysvědčení soukromého pětiměsíčního obchodního kursu třídy první s vyznamenáním.
Xxx: Stává se členem Souboru mladých při divadelním spolku Hálek a hraje v Goldoniho hře Milovat není jen mít rád v režii Jaroslava Kotouče roli Dona Juana.
15. srpna: Bohumil Hrabal ukončil zaměstnání ve Spotřebním a výrobním družstvu železničních zaměstnanců.
11. listopadu: Okresní úřad v Nymburce žádá dopisem Františka Hrabala, správce pivovaru, aby učinil „…opatření, aby Váš p. bratr Josef, sladovník zdejšího pivovaru, v dnešní době nepředváděl v hostincích nějaké tance, když je všeobecný zákaz tanců…“.

1942
13. března: Nastoupil jako pomocný dělník v železniční stanici Kostomlaty u Nymburka (nyní „nad Labem“). Pracuje u traťové distance – podbíjí kolejnice na trati. Postupně pracuje jako osobní referent traťmistra – šlape mu drezínu, u návěstních mistrů kontroluje semafory, zaškoluje se na telegrafistu, chvíli jezdí jako průvodčí, vlakvedoucí, pracuje jako posunovač.

1943
8. prosince: navštěvuje kurs výpravčích v Hradci Králové.

1944
18. března: Bohumil Hrabal hraje se Souborem mladých divadelního spolku Hálek v Nymburce hlavní roli Dona Juana ve hře Milovat není jen mít rád.
1. dubna: Je jmenován elévem protektorátních drah.
14. dubna: Nastupuje jako záškolák na výpravčího ve stanici Dobrovice. Železniční stanice Dobrovice se později stává místem děje povídky Fádní stanice (Sebrané spisy B. H., sv. 3, str. 157, Pražská imaginace, 1992). Spolu s ním do Dobrovic přicházejí Karel Linhart, František Houška, Miloš Mašek (a ještě jeden záškolák, jehož jméno se nepodařilo zjistit). Spojením počátečních písmen dvou jmen Nymburáků – Hrabal a Mašek – vzniká později v Legendě o Kainovi jméno literárního záškoláka „Hrma“.
1. října: Nastupuje jako záškolák do stanice Kostomlaty u Nymburka.
5. října: V Hradci Králové skládá teoretickou část zkoušek na výpravčího.
8. prosince: V Kostomlatech skládá praktickou část zkoušek. Od té doby se stává Bohumil Hrabal výpravčím, a to ve stanici Kostomlaty u Nymburka.

1945
Xxx: Bohumil Hrabal vstupuje pod vlivem eufórie z osvobození Sovětskou armádou do Komunistické strany Československa.
Od srpna: Nastupuje studijní dovolenou za účelem dokončení studií na právnické fakultě UK.
Xxx: Bohumil Hrabal a Karel Marysko vyhlašují ve vzájemné korespondenci „manifest neopoetismu“.
30. listopadu: Obdržel vysvědčení o státní zkoušce judiciální s výsledkem dobrým.

1946
15. února: Obdržel vysvědčení o státní zkoušce státovědecké s výsledkem dostatečným.
22. února: Ve 12 hodin je Bohumil Hrabal promován ve velké aule Karolina doktorem obojího práva.
1. dubna: JUDr. Bohumil Hrabal nastupuje výkon základní vojenské služby.
31. srpna: Vojenskou službu končí.
Xxx: Vystupuje na vlastní žádost z komunistické strany.
16. září: Odchází od ČSD a nastupuje v Živnostenském fondu starobním a invalidním jako „dirigent“ (pojišťovací agent).

1947
Xxx: Vzniká sbírka Ztracená ulička
31. července: Hrabal končí pracovní poměr v Živnostenském fondu.
9. září: Nastupuje jako obchodní zástupce s drogistickou galanterií a hračkami u firmy Karel Harry Klofanda, později prodává bengálské ohně a prskavky pro firmu Haase a spol.

1948
Xxx: Při znárodňování nymburské tiskárny Hrádek je rozmetána sazba chystané sbírky Ztracená ulička.

1949
Červen až červenec: Bohumil Hrabal je zaměstnán v n. p. Zdar a v Obchodních domech, n. p.
Xxx: Vzniká text Legenda o Kainovi.
4. prosince: V rámci náboru administrativních pracovníků do výroby odchází na dvouletou brigádu do SONP Kladno.

1950
Xxx: Vznikají texty Bambini di Praga a Krásná Poldi.
Od 1. října: Hrabal bydlí v Libni, v ulici Na Hrázi č. p. 326/25 u Jiřího Drahoty.

1951
17. srpna: Bohumilu Hrabalovi byla brigáda v SONP Kladno prodloužena o dalších 18 měsíců.

1952
Xxx: Vzniká text Jarmilka.
3. července: Po uvolnění kola kladky ze sázecího jeřábu utrpěl Bohumil Hrabal v SONP úraz hlavy, byl převezen do nemocnice, 16. září přechází do ambulatní péče.

1953
Od 6. února: Léčí se v sanatoriu ve Vráži u Písku.
25. března: Lékařská posudková komise usuzuje, že pacient je schopen lehčí práce.
7. dubna: Bohumil Hrabal se na vlastní žádost vrací do SONP.

1954
8. října: Bohumil Hrabal nastupuje zaměstnání v n. p. Sběrné suroviny a pracuje v provozovně ve Spálené ulici. Zde se potkává s Jindřichem Peukertem – Haňťou.

1956
Leden: Bohumil Hrabal se náhodně na dvoře domu č. 24 v ulici Na Hrázi v Libni s Eliškou Plevovou, která sem přišla navštívit manžele Záklasníkovy.
Září: Vychází 200 výtisků sbírky Hovory lidí jako příloha Zpráv spolku českých bibliofilů.
Xxx: Václav Havel uveřejňuje v alamanachu Život je všude esej Nad prózami Bohumila Hrabala.
8. prosince: Na libeňském Zámečku se koná svatba Elišky Plevové (Pipsi) a Bohumila Hrabala.

1959
Xxx: K vydání je připravena sbírka povídek Skřivánek na niti – nakonec však nevyšla.
16. února: Oboustrannou dohodou je rozvázán pracovní poměr s n. p. Sběrné suroviny.
18. února: Bohumil Hrabal nastupuje jako kulisák do divadla S. K. Neumanna.

1961
31. prosince: Hrabal končí pracovní poměr v divadle.

1962
1. ledna: JUDr. Bohumil Hrabal se přihlašuje k nemocenskému pojištění a důchodovému zabezpečení umělců. Stává se spisovatelem na volné noze.

1963
Leden : V Československém spisovateli vychází Perlička na dně.
20. září: Za Perličku na dně získává autor Cenu nakladatelství Československý spisovatel.

1964
Březen: V Mladé frontě vychází kniha Pábitelé.
Xxx: Je natočen povídkový film Perličky na dně.
Srpen: Vycházejí Taneční hodiny pro starší a pokročilé.

1965
Xxx: Bohumil Hrabal se stává členem Svazu československých spisovatelů.
Březen: Vycházejí Ostře sledované vlaky.
Březen: Za Pábitele získává autor Cenu nakladatelství Mladá fronta.
Xxx: V Československém spisovateli vycházejí Taneční hodiny pro starší a pokročilé.
Srpen: povídkový film Perličky na dně má premiéru.
24. září: Za Taneční hodiny pro starší a pokročilé a Ostře sledované vlaky získává autor Cenu nakladatelství Československý spisovatel.
Září: Bohumil Hrabal kupuje chatu v Kersku.
Xxx: V Mladé frontě vychází Kopretina.
Xxx: Juraj Herz točí filmové Sběrné surovosti.
Říjen: Uznávaný spisovatel se zúčastňuje literárního večera v Mnichově.
Prosinec: Vychází Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet.

1966
Xxx: Bohumil Hrabal se stává členem Československého zahrádkářského svazu, MO v Kersku.
Xxx: Stává se členem redakční rady Literárních novin.
22. února: V Ostravě je první premiéra dramatizace (Saša Lichý) Hrabalova díla – Ostře sledovaných vlaků. Zanedlouho hraje „Vlaky“ rovněž Krajské oblastní divadlo v Chebu.
Květen: Další účast na literárním večeru v Mnichově.
Xxx: V Mladé frontě vychází Automat Svět.
5. června: V Nymburce umírá František Hrabal, spisovatelův nevlastní otec, ředitel nymburského pivovaru v. v.
Říjen: Má premiéru film Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky.
Xxx: Film Ostře sledované vlaky dostává Velkou cenu města Mannheimu.

1967
21. březen: V domově důchodců na zámku v Lysé nad Labem umírá Josef Hrabal – strýc Pepin, a Bohumil Hrabal mu na parte nechá vytisknout: „Ten svět je k zešílení krásnej, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“
Xxx: Bohumil Hrabal uspořádal antologii české prózy Bohumil Hrabal uvádí…
Xxx: V Československém spisovateli vychází kniha Toto město je ve společné péči obyvatel.
Xxx: Znovu vycházejí Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet v Mladé frontě a Ostře sledované vlaky v Československém spisovateli.

1968
Xxx: Film Ostře sledované vlaky získává Cenu Americké filmové akademie – Oscara jako nejlepší zahraniční film roku 1967.
Březen: V Československém spisovateli vycházejí Morytáty a legendy.
30. dubna: Bohumil Hrabal a Jiří Menzel dostávají Státní cenu Klementa Gottwalda za film Ostře sledované vlaky.
5. prosince: Umírá Vladimír Boudník – Vladimírek, na pohřbu hovoří jeho přítel Bohumil Hrabal.

1969
29. března: Oslavu pětapadesátých narozenin v restauraci Hájenka v Kersku za účasti Josefa Smrkovského ukončí zásah Státní bezpečnosti.
Xxx: Natáčí se film Skřivánci na niti.
Xxx: Nakladatelství Mladá fronta připravuje k vydání Domácí úkoly a Poupata.
Listopad: Bohumil Hrabal dostává Cenu Svazu českých spisovatelů v oboru filmového scénáře za scénáristický přínos nové vlně české kinematografie.

1970
26. ledna: V Gottwaldově je uvedena premiéra Pábení v dramatizaci Karla Semeráda.
10. února: V Nymburce umírá Marie Hrabalová, spisovatelova matka.
Xxx: Autor píše Postřižiny.
Xxx: V Mladé frontě vycházejí Pábitelé
24. března: Bohumilu Hrabalovi byla vystavena členská legitimace Svazu českých spisovatelů (jenž nebyl nikdy oficiálně uznán) číslo 152, podepsaná předsedou Jaroslavem Seifertem.
Srpen: Vycházejí Rukověť pábitelského učně a Ostře sledované vlaky v Československém spisovateli. Domácí úkoly a Poupata jsou skartovány.

1971
Léto: Bohumil Hrabal píše text Obsluhoval jsem anglického krále.

1972
Květen: Píše Variace na téma jedné slečny – začátek práce na Příliš hlučné samotě.

1973
Xxx: Hrabalovi se stěhují ze staré Libně do družstevního bytu v paneláku v Kobylisích na sídlišti Sokolniky, Jodasova 1105.
Březen: Vychází Městečko, kde se zastavil čas.
Duben: Hrabal se podrobil operaci žlučníku ve fakultní nemocnici na Karlově náměstí a píše na papírky rukopis Já si vzpomínám jen a jen na slunečné dny.
Podzim: Vychází Něžný barbar.

1974
28. března: JUDr. Bohumil Hrabal dostává důchodový výměr na 1 050 Kč.
Xxx: Dr. Bohumil Hrabal je na zásah stranických orgánů vyloučen z přípravného výboru oslav 700. výročí založení města Nymburka. Prohlašuje, že s Nymburkem navždy skončil.
Květen: Kupuje „své ženě k narozeninám“ hrob na hřbitově v Hradištku a nechává do něj převézt z Nymburka ostatky rodičů i strýce Pepina.
Xxx: V samizdatové edici Petlice vycházejí Postřižiny.

1975
8. ledna: V Tvorbě č. 2/1975 je otištěn problematický rozhovor s Bohumilem Hrabalem.
Jaro: Vycházejí Slavnosti sněženek.

1976
Xxx: Vycházejí Postřižiny v Československém spisovateli a Příliš hlučná samota.

1977
2. června: Divadlo Na Okraji uvádí adaptaci Postřižin v režii a podle scénáře Zdeňka Potužila.
Xxx: V samizdatové edici Petlice Ludvíka Vaculíka vychází Příliš hlučná samota.

1978
6. února: Divadlo Na Zábradlí uvádí premiéru představení Bambini di Praga v dramatizaci Václava Nývlta a v režii Evalda Schorma. Uvede ji rovněž Činoherní studio JAMU v Brně v režii Pavla Hradila.
Listopad: V Československém spisovateli vycházejí Slavnosti sněženek.
Xxx: V Insbrucku vychází Městečko, ve kterém se zastavil čas (Comenius).

1979
Xxx: V Československém spisovateli vychází Krasosmutnění a Každý den zázrak.
Xxx: Divadlo Petra Bezruče v Ostravě uvádí premiéru Bambini di Praga v režii Pavla Hradila.

1980
Xxx: Divadlo Na Okraji uvádí Post-Postřižiny podle scénáře Zdeňka Potužila v režii Svatopluka Vály.
Xxx: Natáčejí se filmové Postřižiny.
Xxx: V Kolíně nad Rýnem vychází Jak jsem obsluhoval anglického krále a Příliš hlučná samota (Index).
Xxx: V Československém spisovateli opět vycházejí Ostře sledované vlaky.
25. dubna: Mahenovo divadlo v Brně uvádí Ostře sledované vlaky v dramatizaci Václava Nývlta a v režii Ivana Baladi.

1981
Únor: Mají premiéru filmové Postřižiny.
Xxx: V Československém spisovateli vycházejí Harlekýnovy milióny a v Mladé frontě Kluby poezie.
Xxx: Činoherní klub v Praze uvádí v režii Ivo Krobota Něžného barbara.
25. září: RNDr. Marie Mahrová na jihočeské hvězdárně Kleť objevila novou planetku o průměru jednadvacet kilometrů, která byla v roce 1993 pokřtěna Hrabal.
Xxx: V Kolíně nad Rýnem vycházejí Něžní barbaři (Index).
Xxx: Bohumil Hrabal je opakovaně vyslýchán Státní bezpečností, aby objasnil, jak se dostal text Obsluhoval jsem anglického krále do Francie, kde byl v Paříži vydán.
5. listopadu: Činoherní klub uvádí premiéru představení Něžný barbar v režii Ivo Krobota.

1982
19. března: Anebdivadlo uvádí premiéru představení Pábitelé v dramatizaci Jiřího Vondráčka a v režii Milana Schejbala.
Xxx: Divadlo S. K. Neumanna uvádí Ostře sledované vlaky v režii Pavla Háši.
Duben: Jazzová sekce vydává román Obsluhoval jsem anglického krále.
Xxx: V Československém spisovateli vycházejí Domácí úkoly z pilnosti a Městečko u vody.
Xxx: V Kolíně nad Rýnem vycházejí Poupata (Index).
Červen: Bohumil Hrabal dostává Cenu nakladatelství Československý spisovatel za Harlekýnovy milióny.

1983
Xxx: Natáčení filmu Slavnosti sněženek
Květen: Bohumil Hrabal píše k abiturientskému sjezdu absolventů nymburské reálky „pokračování Vzpomínek repetenta“, které se staly základem Života bez smokingu.
Xxx: Bohumil Hrabal má těžkou autonehodu.
Říjen až listopad: Vzniká Autíčko.

1984
Leden: Premiéru má film Slavnosti sněženek.
Leden až únor: Vznikají Svatby v domě.
7. března: Divadlo Na Zábradlí uvádí premiéru Hlučná samota v dramatizaci Evalda Schorma za spolupráce autora.
Xxx: Státní divadlo v Ostravě uvádí Hlučnou samotu v režii Jana Kačera.
Xxx: Divadlo Vítězného února v Hradci Králové uvádí Ostře sledované vlaky v režii Antonína Navrátila.
Xxx: Vycházejí Hovory lidí v Československém spisovateli.
Xxx: HaDivadlo v Prostějově uvádí v režii Svatopluka Vály premiéru Na hrázi věčnosti podle scénáře Svatopluka Vály, Josefa Kovalčuka a Zdeňka Potužila.
Xxx: V režii Evžena Sokolovského uvádí pražský Semafor Taneční hodiny pro starší a pokročilé.
Listopad: Autor pracuje na knize Vita nuova.

1985
Únor: Autor dokončil Vitu nuovu.
30. dubna: Divadlo Na Provázku v Brně uvádí premiéru Rozvzpomínání podle prózy Obsluhoval jsem anglického krále v dramatizaci Petra Oslzlého a Ivo Krobota.
Xxx: Divadlo pracujících Most uvádí Ostře sledované vlaky v režii Rudolfa Felzmana.
Xxx: Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvádí Ostře sledované vlaky v režii Igora Stránského.
Xxx: Krajské divadlo v Příbrami uvádí Ostře sledované vlaky v režii Zdeňka Staňkovského.
Xxx: Autor dokončuje román – interview Kličky na kapesníku.
23. srpna: Poprvé po dlouhých letech přijímá Bohumil Hrabal pozvání do Nymburka a zúčastňuje se společenského večera v kulturním domě s promítáním filmu Postřižiny.
Říjen až prosinec: Autor pracuje na textu Proluky.

1986
Xxx: V Československém spisovateli vychází Život bez smokingu.
Xxx: Divadlo Večerní Brno uvádí Taneční hodiny pro starší a pokročilé v režii Josefa Morávka.
Xxx: V Československém spisovateli vychází Městečko u vody.
Xxx: V Purley vycházejí Proluky (Rozmluvy).
Xxx: V Kolíně nad Rýnem vycházejí Proluky (Index).
Xxx: V Bratislavě vychází Perlička na dně (Tatran).
Xxx: V Torontu vycházejí Proluky (´68 Publishers).
Xxx: Divadlo bratří Mrštíků v Brně uvádí Něžného barbara v režii Stanislava Moši.

1987
30. května: Umírá Břetislav Hrabal – bratr Slávek.
Červen: Bohumil Hrabal je přijat do Svazu českých spisovatelů.
5. června: Bohumil Hrabal odjíždjí na dovolenou na Kypr s manželkou Eliškou, kterou musí z tohoto důvodu lékaři uvolnit z nemocničního ošetřování.
31. srpna: Po dlouhé těžké nemoci umírá Eliška Hrabalová, zvaná Pipsi.
7. září: Smuteční řeč nad rakví Pipsi ve strašnickém krematoriu měl pronést Karel Marysko, po několika větách však nemohl pro slzy pokračovat.
12. září: Příliš hlučná samota získává italskou literární cenu Premio Elba – Raffaello Brignetti.
Xxx: V Torontu vycházejí Svatby v domě a Vita nuova (´68 Publishers).
Xxx: Státní divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvádí Hlučnou samotu v režii Ilji Racka ml.

1988
Jaro: Dochází k demolici domu č. 24 v ulici Na Hrázi v Praze – Libni, kde spisovatel žil a tvořil.
Květen: Spolek českých bibliofilů uděluje na své valné hromadě Bohumilu Hrabalovi čestné členství.
23. listopadu: Umírá celoživotní Hrabalův přítel, rodák z Nymburka, cellista orchestru Národního divadla, básník Karel Marysko.
30. listopadu: Bohumil Hrabal pronáší nad rakví Karla Maryska slova posledního rozloučení.
Xxx: V Československém spisovateli vychází Můj svět.
Xxx: Bohumil Hrabal dostává maďarskou cenu I. Bethlena.

1989
Leden: Vzniká Kouzelná flétna.
Březen: Hrabal podniká cestu po univerzitách ve Spojených státech amerických.
Xxx: Český literární fond udělil Bohumilu Hrabalovi medaili Vítězslava Nezvala za osobitý vklad rozvoji české literatury.
Xxx: Vychází knížka Kdo jsem.
6. května: Bohumil Hrabal dostává titul Zasloužilý umělec.
12. května: K Mistrovým pětasedmdesátinám uspořádal Spolek českých bibliofilů setkání a besedu s autorem v Národním muzeu.
25. května: Činoherní klub uvádí premiéru Obsluhoval jsem anglického krále v dramatizaci Petra Oslzlého a Ivo Krobota. Se stejnou inscenací v režii Petra Palouše následuje Státní divadlo F. X. Šaldy v Liberci.
Červen až září: Památník národního písemnictví uspořádal výstavu k 75. narozeninám Bohumila Hrabala.
Xxx: K výstavě vydává Spolek českých bibliofilů Hovory lidí.
Xxx: V Československém spisovateli vycházejí Tři novely a v Mladé frontě Chcete vidět zlatou Prahu?
Xxx: V Torontu vychází Městečko, kde se zastavil čas (´68 Publishers).
Xxx: Natáčí se film Něžný barbar.
6. prosince: Kniha Aleny Vávrové Nahatma obdržela Cenu Pražské imaginace z Nadace B. Hrabala (další už nebyla udělena).
Prosinec: Nakladatelství Odeon vydává první oficiální vydání v Čechách Příliš hlučné samoty.

1990
Leden: Po dvaceti letech od zfilmování přichází do kin film Skřivánci na niti.
Únor: Na berlínském filmovém festivalu dostává film Skřivánci na niti Cenu Zlatého medvěda.
28. března: Bohumil Hrabal se zúčastňuje Salonu knihy v Paříži
Duben: V Tvorbě vychází Listopadový uragán.
Xxx: V Československém spisovateli vychází Obsluhoval jsem anglického krále.
26. dubna: Kniha Obsluhoval jsem anglického krále dostává Národní cenu České republiky.
3. května: Obvodní soud pro Prahu 8 rozhoduje, že spisovatel Bohumil Hrabal je povinen omluvit se panu Zdeňku Poláchovi, bytem Praha 10, Počernická 34, za údaje, které o něm uvedl v knize Život bez smokingu na str. 125 – 133.
Xxx: V Melantrichu vychází Schizofrenické evangelium, v Odeonu Něžný barbar, v Práci Kličky na kapesníku, v Československém spisovateli Kouzelná flétna.
Xxx: V Československém spisovateli vychází Bambino di Praga - Barvotisky - Krásná Poldi.
Květen: Bohumil Hrabal se účastní Brightonského festivalu ve Velké Británii.
27. září: Bohumil Hrabal přebírá cenu Premio Capri Narrative Straniera.
Xxx: Divadlo Jiřího Wolkra uvádí Ostře sledované vlaky v režii Ivo Krobota.
Xxx: V Pražské imaginaci vychází Kdo jsem, Totální strachy, Krajina/y Bohumila Hrabala.

1991
Xxx: V nakladatelství Československý spisovatel vychází trilogie Svatby v domě, Vita nuova, Proluky.
Březen: V Pražské imaginaci vycházejí Ponorné říčky.
Xxx: V Melantrichu vychází Ztracená ulička, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, v Odeonu Městečko, kde se zastavil čas, v Práci Atomová mašina značky Perkeo.
30. dubna: Bohumil Hrabal je vyznamenán francouzským řádem Officer de l´ordre des arts et des lettres – Rytíř umění a písemnictví.
Červen: Město Nymburk uděluje Bohumilu Hrabalovi čestné občanství – spisovatel posílá představitele města, kteří mu to do Kerska přijeli oznámit, do prdele.
Xxx: Státní divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci uvádí Hlučnou samotu v režii Romana Meluzína.
Xxx: V Nejmenším Nezávislém Nakladatelství vychází Slavná Vantochova legenda.
Xxx: Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvádí Bambini di Praga v režii Pavla Hradila.
Xxx: Komorní scéna Východočeského divadla v Pardubicích uvádí Ostře sledované vlaky v režii Pavla Harvánka.
Říjen: Václav Kadlec zahajuje vydávání Sebraných spisů Bohumila Hrabala v nakladatelství Pražská imaginace.

1992
23. leden: Bohumil Hrabal přebírá na francouzském velvyslanectví v Praze vyznamenání Rytíř umění a písemnictví.
25. března: Divadlo Husa na provázku v Brně uvádí Taneční hodiny pro starší a pokročilé v dramatizaci Petra Oslzlého a Ivo Krobota.
Xxx: Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě uvádí premiéru Obsluhoval jsem anglického krále v režii Pavla Cisovského.
14. května: Bohumil Hrabal dostává Cenu George Theinera za anglické vydání Příliš hlučné samoty.
Červen: Hrabal se léčí v Lázních Bělohrad.
14. listopadu: Bohumil Hrabal dostává cenu Premio letterario internazionale Mondello v Palermu za italské vydání Listopadového uragánu.
Xxx: V Odeonu vychází Městečko, kde se zastavil čas - Něžný barbar - Příliš hlučná samota.
Xxx: V Mladé frontě vycházejí Pupata.
Xxx: V Nejmenším Nezávislém Nakladatelství vychází Křik.
Prosinec: V Pražské imaginaci vychází Aurora na mělčině.

1993
17. března: BBC vysílá střihový pořad o Bohumilu Hrabalovi.
Červen: Vycházejí Večerníčky pro Cassia.
18. září: Bohumil Hrabal se zúčastňuje oslav devadesátého výročí založení nymburského gymnázia.
25. října: Trilogie Svatby v domě, Vita Nuova a Proluky získává Cenu Jaroslava Seiferta.

1994
11. ledna: Český prezident Václav Havel představil v pivnici U Zlatého tygra Bohumila Hrabala americkému prezidentovi Billu Clintonovi.
20. ledna: Do kin přichází film Andělské oči.
Xxx: Středočeské divadlo v Kladně uvádí Taneční hodiny pro pokročilé v režii Vítězslava Jirsáka.
19. března: V divadle D 111 v DK Slavie v Českých Budějovicích měla premiéru Příliš hlučná samota (hraje Petr Drholec v režijní spolupráci s Antonínem Raštou).
28. března: U příležitosti spisovatelových 80. narozenin byl v České televizi uveden dokumentární film v cyklu GEN o Bohumilu Hrabalovi.
Xxx: Vychází příležitostný tisk Texty.
Léto: Za účasti autora literární předlohy se natáčí film Příliš hlučná samota.

1995
28. března: Slavnostní premiéru má film Příliš hlučná samota.
4. dubna: V divadle Rokoko má premiéru představení Morytát o strýci Pepinovi podle scénáře a v režii Zdeňka Potužila.
Xxx: Studio Beseda Klicperova divadla v Hradci Králové uvádí Obsluhoval jsem anglického krále v režii Pavla Cisovského.
Xxx: Městské divadlo v Mostě uvádí Obsluhoval jsem anglického krále v režii Milana Schejbala.
Květen: V nakladatelství Klos vychází Historický a poetický průvodce.
20. května: Bohumil Hrabal dostává italskou cenu Grinzane Cavour za „život věnovaný literatuře“.
Listopad: Bohumil Hrabal podniká cestu do Španělska.

1996
9. května: Bohumil Hrabal byl jmenován na univerzitě v italské Padově doktorem honoris causa.
Xxx: Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě uvádí Ostře sledované vlaky v režii Ivo Krobota.
Xxx: Malé divadlo v Liberci uvádí Ostře sledované vlaky v režii Pavla Palouše.
Xxx: Středočeské divadlo v Kladně uvádí v režii Janusze Klimszy Bambini di Praga.
14. června: Bohumil Hrabal má přednášku a autorské čtení v Litararisches Quartier ve Vídni.
10. října: Bohumilem Hrabalem a ředitelem nymburského pivovaru byla podepsána smlouva, podle níž může pivovar v Nymburce používat pro své produkty a reklamu názvy Postřižinské pivo, Francinův ležák, Zlatovar, Pepinova desítka a Doktorova osmička, za což bude Bohumilu Hrabalovi poskytnuta odměna ve výši 5 000 Kč.
28. října: Bohumil Hrabal převzal při oslavě státního svátku založení republiky z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy.
Xxx: Bohumilu Hrabalovi byl zvýšen důchod na 4 306 Kč.
14. listopadu: Bohumil Hrabal má autorské čtení ve Wannsee v Berlíně.
1. prosince: V Kersku na zledovatělé cestě Bohumil Hrabal upadl a poranil si kyčel.
3. prosince: Je hospitalizován v pražské nemocnici Na Bulovce.

1997
3. února: V odpoledních hodinách Bohumil Hrabal po pádu z okna v pátém patře budovy ortopedické kliniky Na Bulovce v Praze umírá.
12. února: V obřadní síni strašnického krematoria se koná poslední rozloučení se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Slova posledního rozloučení pronese prof. František Dvořák, Cikánský pláč mu zahrála cikánská kapela Kormani.
28. března: V hospodě U Němců v Hradištku se koná vzpomínkové setkání přátel Bohumila Hrabala a následně uložení urny s jeho popelem do rodinného hrobu na hradištském hřbitově.

Parte
Parte


Hrabalovské instituce

Vlastivědné muzeum Nymburk
Klub čtenářů Bohumila Hrabala
Literární kabinet Bohumila Hrabala
Hrabalovo Kersko
Lesní ateliér Kuba
Městská knihovna v Nymburce
Postřižinský pivovar
Via Hrabal
Gymnázium Nymburk

Kalendárium akcí

Není naplánována žádna akce

Aktuality

08.02. 2017
Bohumil Hrabal známý a neznámý
Kniha Bohumil Hrabal známý a neznámý představuje neznámé texty z pera světoznámého spisovatele...

06.02. 2017
Hrabalovské studie k nahlédnutí
Plné verze Hrabalovských studií k nahlédnutí. Autoři jsou nejen organizátoři konference 2017 -...

30.01. 2017
20. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala v knihovně
Dne 3. února 2017 si připomínáme 20. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala Čestné...

24.03. 2015
Zastávka v Kostomlatech - pro razítko a pamětní list
Cestující na trati Nymburk – Praha Masarykovo nádraží, kteří by si chtěli prohlédnout pamětní desku...