Kalendárium akcí

Akce na dnešní den

 Taoistické Tai Chi

12.09. 2017 - 31.12. 2017
Cvičení pro zdraví těla i mysli. Nová skupina pro začátečníky od podzimu 2017

 Týdny duševního zdraví

Týdny duševního zdraví
02.09. 2017 - 31.10. 2017
Pořádá Fokus Mladá Boleslav, středisko Nymburk (www.fokus-mb.cz).

image Hračka v životě dítěte

Hračka v životě dítěte
16.06. 2017 - 29.10. 2017
Pro velký zájem výstava prodloužena do neděle 29. října. Hračky od konce 19. do poloviny 20. století ze sbírek muzea. Na výstavě Hračka v životě dítěte ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, že hračky provázejí lidstvo od jeho počátků. Po staletí se ve světě hračka rozvíjela nezávisle na sobě a přece si je všude podobná a plní stejnou funkci. Zlatou érou výrobců hraček bylo 19. století. Přes zvýšený podíl strojové práce mají hračky z této doby svůj nezaměnitelný půvab, neboť jejich tvůrci hýřili nápady a přitom dbali na precizní zpracování. Tenkrát se hračky stávají zmenšeninou světa dospělých a formou „hry na dospělé“ pomáhají malým slečnám i chlapcům pochopit jak svět „velkých“ funguje. K vesnickému prostředí se vážou takzvané lidové hračky, byly úzce spojeny s prostředím, v němž se zrodily. Škála výrobků sahala od inspirací tradiční hračkou, přes ohlasy svérázu, až po hračky vycházející z tvarosloví dobových uměleckých dílen. Výstava je doplněna o výběr knih pro děti a mládež. Smyslem je poukázat na nenahraditelný vliv literatury, kdy se poslechem čtených příběhů a později vlastní četbou v dětech probouzí cit a aktivní vztah k jazyku, dochází k rozšiřování slovní zásoby a podněcuje se fantazie. Prostřednictvím vybraných exponátů z fondu muzea i soukromých sbírek může návštěvník nahlédnout do obrazně nekonečně bohatého pohádkového světa hraček, spatří hračky, se kterými si hrály děti několika generací, děti zámožnějších rodičů i nejchudších rodin. Pojďte s námi vstoupit do země bezbřehé dětské fantazie, která neopustila mnohé z nás ani v dospělosti a mnozí si ji uchováváme jako vzácný klenot připomínající šťastné chvíle dětství. (Text: Aranka Součková Daňková - Polabské muzeum)

image Krása přírody aneb pohledy zpoza objektivu

Krása přírody aneb pohledy zpoza objektivu
04.09. 2017 - 29.09. 2017
Výstava fotografií Karla Stellnara.

image Který je ten pravý?

Který je ten pravý?
19.09. 2017 - 20.09. 2017
Díky bujaré narozeninové oslavě se život Reese Witherspoon obrátí naruby a dovede jí až do chvíle, kdy má doma najednou své dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela.

image Od Madlenky k Madle

Od Madlenky k Madle
20.09. 2017
Emotivně laděná inscenace inspirovaná skutečností a také literární předlohou, formou předmětového, výtvarného a pohybového divadla, zpracovává období od roku 1919 do jara 1945. Rozvíjí každodenní situace na dlouhé cestě do bezpečí, ve který se navzdory všude panujícímu zlu odkrývá solidarita, nadhled, tolerance a naděje i za cenu smrti. Připomíná vypjaté období dějin skrze obrazy, hru a hravost, metafory. Dějovou linku pak tvoří příběh miminka (pak holčičky) její rodiny, sousedů i cizích lidí různého náboženského vyznání, jejichž dobré ruce ji provázely a chránily.

 Burza práce

Burza práce
20.09. 2017
Představení nabídky pracovních příležitostí.

Stálé Akce

image Stálá expozice Bohumila Hrabala

Stálá expozice Bohumila Hrabala
výstava ve Vlastivědném muzeu

image Nymburk v proměnách věků

Nymburk v proměnách věků
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Z dějin železnice

Z dějin železnice
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu

image Židé a židovské památky na Nymbursku

Židé a židovské památky na Nymbursku
stálá expozice ve Vlastivědném muzeu